tisdag 22 april 2008

Är kulsprutan lättare för att den är rosa?

Det undrar jag, nu ska man tydligen dra mer kvinnor till lumpen eftersom de behövs i internationell tjänst. Så långt håller jag med. Men när man ska in och ändra på kravprofilerna enbart för att fler kvinnor ska klara minikraven då håller jag inte med. Utrustningen blir inte lättare för att en kvinna ska bara den och hon lär inte bli allt för poppis om hon inte drar sin del av lasset. Det kommer snarare öka problemet för kvinnorna (proportionellt hoppar fler kvinnor än män av lumpen av olika skäl).

Nej, kvinnor och män ska mätas efter samma måttstock eftersom de ska utföra samma uppdrag, jag tror inte man kommer tycka att det är okej om man inte fick ut Kalle när han skadats eftersom hans stridsparskamrat Lisa inte orkade dra honom i skydd efter att han sårats.

I övrigt har han rätt att man måste lösa de ekonomiska strukturproblemen och att skjuta på en investering är inte en metod.

http://www.svd.se/nyheter/politik/artikel_1161675.svd

1 kommentar:

Anonym sa...

Sund åsikt där! Kravprofilen ska väl spegla de fysiska prestationer som är nödvändiga för att utföra uppdraget. Så länge kvinnor och män ska möta samma verklighet är sänkta krav för kvinnor idioti.