lördag 12 april 2008

Politiska officerarer i svenska armén!

Bo J Theutenberg tycker att vi ska införa politiska kommisarier i svenska armén.

Han kanske är inspirerad av Sovjet, där man hade ett parallelkommando?
Kommisarien var tvungen att godkänna allt (eller åtminstone det mesta).

Om svenska soldater har deltagit i att tortera soldater är det avskyvärt, men det är precis vad krig är: avskyvärt. Kanske räddade man fler liv? Kanske omfattades han inte av Genéve-konventionen?
Det är bara kombatanter som omfattas och för att vara det ska man tillhöra antingen en armé eller en milisgrupp med tydliga uniformer och befälsstrukturer. Att bara ta sin kalashnikov och springa ut och skjuta är med andra ord en riktigt dålig ide av mer än ett skäl.

Jag tror inte man hade kunnat hindra tortyren även om en svensk partiboksofficer stog brevid och sa "Nej nu killar, så där får ni inte göra" för det är jag helt övertygad om att fransoserna visste och jag är dessutom övertygad om att det inte skulle gett nån effekt alls.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1123475.svd

Länk till tredje Genéve-konventionen: http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Geneva_Convention (Den behandlar just krigsfångar).

3 kommentarer:

Anonym sa...

Granskning har skett med följande anmärkningar,
Politiska officerare i svenska armén!
ANMÄRKNING: Folkrättsliga rådgivare är inte politiskt tillsatta. Rådgivarna tillsätts med stöd av Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) enl följande
"I Försvarsmaktens krigsorganisation skall det finnas folkrättsliga rådgivare till det antal som Försvarsmakten beslutar. Dessa skall vara placerade i högre staber och ha till uppgift att ge militära chefer råd om hur folkrättens regler i krig och under neutralitet skall tillämpas. Rådgivarna skall också delta i stabernas planläggning." De är alltså inte yrkesofficerare, ej heller endast förordnande till vapenslaget armé. (officerarer är f.ö. ett okänt begrepp enl SAOL)

Bo J Theutenberg tycker att vi ska införa politiska kommisarier i svenska armén.
ANMÄRKNING: Nej, Prof. Theutenberg hänvisar till förordning enl ovan och ifrågasätter om den efterlevs.

Han kanske är inspirerad av Sovjet, där man hade ett parallelkommando?
ANMÄRKNING: Nej, s.k. politruker ingick i förbandsstrukturen ned till kompani nivå med ställning som ställföreträdande chef. Utöver ordinarie tjänsteuppgifter hade de möjlighet att inlägga veto mot militär chefs beslut. De ingick alltså i ordinarie befälskedja, parallelkommando, som för övrigt inte är ett vedertaget militärt begrepp, fanns inte hos sovjetiska förband.

Kommisarien var tvungen att godkänna allt (eller åtminstone det mesta).
ANMÄRKNING: Nej, de militära uppgifter sovjetiskt miltär gavs var ytterst politiskt betingade, av det följer att politrukens uppgift var att kontrollera efterlevnad snarare än att godkänna.

Om svenska soldater har deltagit i att tortera soldater är det avskyvärt, men det är precis vad krig är: avskyvärt.
ANMÄRKNING: Instämmer av egen erfarenhet.
Kanske räddade man fler liv?
ANMÄRKNING: Saknar underlag för att bedöma.

Kanske omfattades han inte av Genéve-konventionen?
ANMÄRKNING: Nej, GK gäller endast vid väpnad konflikt. Då detta icke var fallet kan påståendet lämnas utan hänsyn, obeaktat huruvida personen i fråga omfattades eller inte. En smula oklart vilken person som avses?


Det är bara kombatanter som omfattas och för att vara det ska man tillhöra antingen en armé eller en milisgrupp med tydliga uniformer och befälsstrukturer.
ANMÄRKNING: GK omfattar väsentligt fler kategorier än s.k. kombattanter, (kombatanter är f.ö. ett okänt begrepp enl SAOL), som inte behöver tillhöra ”armé eller milis”

Att bara ta sin kalashnikov (egennamn, stavas Kalashnikov) och springa ut och skjuta är med andra ord en riktigt dålig ide av mer än ett skäl.
ANMÄRKNING: Ja, det framstår generellt sett som ett olämpligt och straffbelagt beteende, klokt sagt!

Jag tror inte man hade kunnat hindra tortyren även om en svensk partiboksofficer stog (stod) brevid
"Nej nu killar, så där får ni inte göra" för det är jag helt övertygad om att fransoserna visste och jag är dessutom övertygad om att det inte skulle gett nån (någon) effekt alls.
ANMÄRKNING: Med hänsyn till givna anmärkningar torde det vara uppenbart att det inte existerar någon befattning som ens påminner om "partiboksofficer". Personlig övertygelse är bra, ännu bättre om den består i faktisk kunskap. Att uttala sig om hur alla "fransoserna" sannolikt skulle agera ger endast uttryck för en fördomsfull inställning.

Granskning slut.

Magnus, en allmän rekommendation är att Du dels källgranskar de fakta Du bloggar om och dels avhåller Dig från värdeomdömen utan relevans. Språkligheter, i meningen stavning och grammatik, torde utgöra någon slags grund för allt skrivande. Bemöda Dig därför om att åtminstone genomföra någon form av stavningskontroll innan publicering.

Skärpning!

Magnus åsikt sa...

Tack!

Kul att någon orkar skriva mer än jag. Stavkontroll fungerar i Linux men inte Windows, så vi får försöka hitta någon lösning på det problemet.

Mer research kanske skulle behövas, men jag kommer aldrig påstå att det jag skriver är faktaunderbyggt till någon större grad utan enbart mina åsikter.

Trist att du postade anonymt bara.

Anonym sa...

Jösses, hur står det till med verklighetsförankringen och moralen Magnus? Det är fullkomligt ointressant vad kongolesen gjorde eller inte gjorde eller tyckte. Tortyr är förbjudet att utöva av EU-trupp. Det är var svensk soldats plikt att ingripa mot brott mot de mänskliga rättigheterna.

Är det så svårt att förstå?