måndag 8 september 2008

Skydda studenterna med svartkontrakt?

Nu ska vi stoppa marknadshyror, annars kommer inte studenterna ha någonstans att bo. Att studenter redan idag lever i korridorrum med lägre hyror än andra, att de inte kan få tag i lägenheter eftersom utbud och efterfrågan är satt ur spel hindrar ju ingen? Att de måste betala ett par hundratusen svart för att få ett kontrakt ställer inte till problem?

Debattörerna konstaterar att det redan idag finns ett underskott av hyresrätter, man åtgärdar inte en sjuk marknad genom att reglera den ännu mer. Om det gick att bygga små billiga lägenheter skulle man göra det, när jag pluggade kostade ett korridorrum på gamla Lappis ungefär 2500, de mer nybyggda kostade närmare 3800 om jag inte minns fel. Inte ens när SSSB själva byggde fick de ner priserna tillräckligt. Men här ska de regleras, vi kanske kan ta skattepengar och subventionera både byggena och boendet? Många studenter vågar inte ta hyresbidrag eftersom man måste gissa vad man tjänar på helåret och om man går över blir man återbetalningsskydlig. Det i sig är inte konstigt, men det gör studenter väldigt ovilliga att söka eftersom man ofta har små marginaler och pengar helt enkelt inte finns. Hjälpen riskerar att bli stjälp.

Skulle man istället tillåta marknaden att fungera och själv sätta hyror efter utbud och efterfrågan skulle äldre lägenheter i mindre attraktiva områden bli billigare, som student måste man kanske inte bo på Östermalm eller mitt i stan?http://www.aftonbladet.se/debatt/article3229331.ab

Inga kommentarer: