torsdag 18 december 2008

Juha blir fri och begår nya brott

Man kunde tidigare läsa om att Juha Valjakkala, Omselemördaren blev benådad från sin livstids dom, kom ut på övervakning och hade vissa restriktioner om vad han fick och inte fick göra. Man kan ju tänka sig att en man som suttit 19 år i fängelse (med ett och annat flyktförsökt under bältet) haft tid att fundera igenom sitt karriärval och förhoppningsvis kommit fram till att det inte var så klokt. Vad gör då denne Juha eller Nikita som han nu heter? Han följer inte sina restriktioner, han snor en bil, utsätter andra för fara när han flyr från polisen.

Då undrar jag, har han verkligen lärt sig något? Är han rehabiliterad? Vill han delta i samhället? Finska högsta domstolen tyckte att de nya brotten han begick var lindrigare än trippelmordet han dömdes för 1989. Tack för den, själv tycker han har visat med all önsvärd tydlighet att den enda platsen han bör vara på är i en förvaringscell. Låt finnarna vara säkra istället och behåll honom inlåst. Han fick en chans, han tog den inte, tvärt om han bröt mot reglerna direkt istället. Han har visat att han antingen inte kan eller vill rehabiliteras. Då tycker jag samhället bör skyddas från honom.


http://www.metro.se/se/article/tt/2008/12/17/valjakkalawebb/index.xml

Inga kommentarer: