söndag 29 juni 2008

FRA försvarar FRA-lagen?

Ingvar,

Vad du inte förstår eller inte vill förstå är att många av oss är skeptiska till principen och att vi dessutom misstror staten.

En demokratisk vald regering har valt att införa ett system som du korrekt hävdar har skyddsmekanismer mot att avlyssna den egna befolkningen. Tyvärr är det så att många av oss (däribland jag) inte litar på att den svenska statsmakten förblir god i all evig tid. Du kanske inte minns det (jag borde inte eftersom jag inte var född), men det stora partiet samlade in massor med information om meningsmotståndare. När systemet väl är installerat är det inte så klurigt att vrida det lite och så börja snappa upp lite mer trafik. Det är det som jag är emot. Potentialen för missbruk är mycket större än den eventuella vinsten.

Att ni signalspanar mot främmande makt har jag inte jätetmycket emot även om jag inte förstår vilken nytta det skulle ge. Vi har ju inga hot i vårat närområde?

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1413419.svd

Inga kommentarer: