torsdag 29 maj 2008

Strejken är över, länge leve strejken?

Syrrorna har slutat strejka och vad fick de?

Sex veckors strejk med vad jag antar en lägre lön än vanligt och så nådde de ett avtal som är nästan lika bra som IF Metalls t.ex. tvättindustrin. Det här måste vara en ren förlustaffär för de flest syrror i vårt avlånga land. En lägstalön på 21100kr för en nyexad syrra som har tre års studier bakom sig är ett hån, man tjänar mer på att köra tåg i tunnelbanan. Hade jag fått ett erbjudande om 21000 som nyexad civilingenjör hade jag inte ens tackat nej, jag hade inte ens bemödat mig att ringa tillbaka eller svara alls. Jag hade sett det som ett hån. Nu är civilingenjörsutbildningen längre, men högskoleingenjör är ungefär motsvarande i längd och där rekommenderar fackförbundet en ingångslön på 25800. Den löner är ofta något högre än vad folk får men det är ändå en markant skillnad.

Vad jag väntar på nu är kraven på privatiseringar inom hälso och sjukvård så att vi kan få till en konkurrens om kompetensen. Det kommer driva upp lönerna för de som är duktiga och driftiga. Det kommer skapa möjligheter, så länge man har en motpart som antagligen tjänar pengar på att slippa betala löner och vårda patienter kommer man inte nå ens halva vägen fram.


http://www.aftonbladet.se/ledare/article2565019.ab
http://www.e24.se/pengar24/dinarattigheter/arbetsratt/artikel_495917.e24
http://www.metall.se/ifmetall/home/home.nsf/LUUnique/AFF3F46E64621E11C12572F90053F5D4?OpenDocument

Inga kommentarer: