måndag 5 maj 2008

Eget ansvar?

Inga barn ska vräkas!

God tanke, men ska man då som förälder kunna strunta i att betala sin hyra och sen skydda sig med motiveringen "mina barn bor här, du får inte vräka mig?". Självklart inte och det är inte heller så det fungerar idag.

När jag läser SvD-artikeln om att barn blir vräkta och får läsa om hur hyresvärdarna bör kontakta socialtjänsten tidigare så att processen inte gått så långt eller hyresskulden inte är så stor. Då ställer jag mig ett par frågor

Varför kontaktade inte den här föräldern själv socialtjänsten?
Varför tänkte inte han/hon på sitt eget barns bästa?
Varför ska någon annan ta ansvar?

Vore det inte bättre om barnen omplacerades? Föräldern är ju bevisligen inte kapabel att ens betala sin egen hyra?

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1210657.svd

Inga kommentarer: