lördag 23 augusti 2008

Omskärelse mot HIV?

Mnja, enligt wikipedia har man genomfört undersökningar och konstaterat att det verkar ge ett visst skydd. Men det minskar bara risken för män att drabbas, kvinnor drabbas i samma utsträckning oavsett om män är omskurna eller inte. Men det finns även studier som inte visar någon effekt alls. Hur som helst finns det mycket effektivare skydd än omskärelse.

Det är dessutom ett faktum att det inte går att göra omskärelsen ogjord i vuxen ålder, om jag nu inte vill ha min förhud kan jag ta bort den idag. Men om mina föräldrar bestämde att jag inte skulle få ha den kan jag inte få tillbaka den. Det är ett övergrepp på barnet som barnet inte kan återställa senare om han vill det.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1605087.svd
http://en.wikipedia.org/wiki/Circumcision#HIV_and_other_sexually_transmitted_diseases

1 kommentar:

Omskuren som vuxen sa...

Men det är inte ett övergrepp att föräldrarna tvingar på barnet att behöva leva med ett livslångt ärr som konsekvens av en eventuell framtida önskad omskärelse?

För övrigt rekommenderar WHO aktivt omskärelse i Afrika eftersom det motsvarar ett HIV-vaccin med en effektivitetsgrad på 60% (samtidigt som både sexuell avhållsamhet och användning av kondomer inte ger imponerande resultat).

Visst, omskärelse skyddar primärt män snarare än kvinnor - men ser man bara lite längre än den första personen så har det också stora effekter på smittspridningen i samhället; blir färre män smittade så kan färre män sprida vidare sjukdomen.