torsdag 6 mars 2008

Nytt svar från mig (this ain't over)

Tack för ditt snabba och raka svar, ni får en chans till.

Men jag kan inte förstå hur ni känner att den är Castro-fientlig (och varför skulle man inte få vara det? Varför detta vurmande för en diktator? Ska vi inte hylla Mao, Pol Pot, Lenin, Stalin och Hitler när vi ändå håller på. De ville ju bara väl för sitt folk, sen att det gick åt helvete måste man ju kunna skylla på någon annan? Är det något på listan som inte är sant?

Mer sakligt, ni tar förvisso upp 49 års uppfinningar I den kapitalistiska världen, men var ligger problem där? Ingen av uppfinningarna har ett kommunistisk motstycke. Kapitalismen har ju visat sig vara fullständigt överlägsen alternativet, framörallt när det gäller konsumentprodukter. För min del hade ni gärna fått publicerat en tom sida med "kommunistiska uppfinningar som främjat världen" eller "kommunistiska konsumentprodukter som slog världen med häpnad", men det hade kanske varit att ta I (och att ta ett direkt politiskt ställningstagande).

//Magnus

Inga kommentarer: