onsdag 19 mars 2008

Men öl som är så gott

Ibland mäter man forskares godhetstal med hur många rapporter de publicerar, det är nog som bäst ett rätt trubbigt instrument men på en population är det nog ganska bra. Man kan ju anta att forskare som producerar väldigt många rapporter inte skriver lika bra rapporter och därför skulle citeras ofta, men riktigt så enkelt är det tydligen inte.

Forskare som dricker mer öl än andra både publicerar mindre och citeras mindre och detta stämmer framförallt både öldrickande regioner som Böhmen och Tjeckien.


Öl som är så gott, synd bara att det både säker produktiviteten och kvaliteten.

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?ID=6566

Inga kommentarer: