söndag 30 mars 2008

Hur kan det vara ett problem?

Var annars än i Sverige är det ett problem att man måste klara en nivå i utbildningen för att påbörja nästa?

12 av 16 godkända ämnen för att få börja gymnasiet, "nya hårda krav". Om man inte klarade godkänt i högstadiet, hur ska man då klara godkänt i gymnasiet?

Jag förstår inte hur det här kan vara ett problem. Det enda problemet jag ser är att man inte får gå om ett eller två år om man behöver det. Där har vi det riktiga problemet. Men så kan man ju inte göra i samhället där alla ska vara lika och man ordnar mot lägstanivån.

Inga kommentarer: