tisdag 27 juli 2010

Polishögskolan och diskriminering

Fick tipset om att Aktuellt pratade om Berns, så jag började titta på Aktuellt i SVT Play.

Så börjar de prata om Polishögskolan och positiv särbehandling. Tydligen är 66% sökande män varje år, 33% kvinnor. Ändå har de tre senaste antagningarna varit 50/50. Kvinnor har alltså 78% större chans att bli antagen (Aktuellts uppgift).

"Det kan tyckas märkligt att vi hamnar exakt jämnt fördelat" säger rikspolischefen och börjar sen yra om att de har ett uppdrag att minska skillnaderna mellan könen. Samtidigt säger deras egna kvinnliga studenter att de inte vill bli inkvoterade.

Men, det som gör mig riktigt fundersam är när Centrum för Rättvisa går igång och avslutar med "Det tyder på en olaglig diskriminering ägt rum och nu åligger det polisen att visa att så inte skett" - va? Sen när ska nån bevisa sig oskyldig i det här landet?

Sen börjar rikspolischefen återigen yra om att det är bra med en jämnt fördelad polis (ja säkert), men går bort sig "i de fall då en kvinna och en man har lika meritvärdering, då kan det vara en medveten strategi att vi i vissa fall då väljer en kvinna". Grattis, just det där är olaga diskriminering och bla SLU har åkt dig för det. Att er uppdragsgivare ställer detta olagliga krav på er gör tyvärr det inte rätt.


Tillägg, idag skrev DN om det här också. Där tog de upp att inga kvinnor klarar styrkeproven till nationella insatsstyrkan. Det är ju inte så bra, men jag undrar då. Är styrkeprovet relevant för tjänsten? Är det relevant så är det väl helt i sin ordning att de som inte klarar det inte antas? Om det inte är relevant bör provet tas bort för alla. Likadant med brandmän, jag vill inte brinna inne bara för att Lotta var i tjänst och därför inte orkade släpa ut mig.

Inslaget kommer efter runt 9 minuter:
http://svtplay.se/t/102534/aktuellt
SLU: http://centrumforrattvisa.se/news/view/id/66

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/moderna-poliser-1.1144453

4 kommentarer:

Magnus II sa...

Reagerade även jag över att representanten för Centrum för rättvisa, flyttade över bevisfrågan till den anklagade. Det blir en omvänd bevisning som inte är önskvärd.

I övrigt tyckte jag att polisens representant gick bort sig rejält i aktuellts inslag. Kändes precis som att hon var väldigt obekväm med frågorna och inte visste vad hon skulle svara.

Vad som inte kom fram i inslaget, är att de fysiska kraven på de kvinnliga sökande, är lägre än på de manliga sökande. De kvinnliga sökande behöver inte ha samma fysik som de manliga sökande. Så de kvinnliga sökande blir ju således kompenserade för sin svagare fysik. Så när det gäller fysiktestet så har ju kvinnorna i praktiken samma förutsättningar som männen.

Så länge som männen utgår ca 70 % av de sökande, så blir det svårt att nå 50/50 oavsett vilket antagningsförfarande man har till Polishögskolan (om man inte kvoterar in kvinnor som man nu gjort).

Magnus sa...

Hoppsan det visste jag inte (men jag har hört något liknande). Konstigt, jobbet blir väl inte annorlunda bara för att det är en tjej där?

Nej hon verkade väldigt dåligt förberedd.

Magnus II sa...

Hejsan!

I denna informationsbroschyr från polisen (se länk), kan du läsa att både fysiska test och koordinationstest är lindrigare för kvinnor än för män.
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Bli_Polis_rekryteringsinfo_2010_webbversion.pdf

Att hänvisa till att kvinnor har svårare att bli antagna på grund av de fysiska testen, stämmer således inte. Kvinnornas fysiska tester är anpassade efter kvinnornas fysiska förutsättningar.

Magnus sa...

Tack!