tisdag 24 mars 2009

Avgå Wanja!

Wanja Lundby Wedin, försöker nu förklara sig med att hon inte förstog pensionsavtalet hon var med och godkände. Avtalet var säkert krångligt och svårt att förstå, men då kanske man kunde hyrt in någon som fick förklara avtalet? Det kan ju omöjligen kosta några i sammanhanget större summor?

Jag undrar då kort, varför sitter hon i styrelsen och tar emot ett arvode om hon inte ens kan förstå ett pensionsavtal? Hon tar alltså villigt emot pengar för ett jobb som hon inte alls klarar av. Är det verkligen rimligt?

Personligen tror jag att hon blivit fartblind och hoppades få del av kaksmulorna själv. Som jag ser har hon bara ett alternativ och det är att avgå. Antingen är hon inte kompetent eller så har hon inte arbetat för sina medlemmars bästa. Vilket som är värst vet jag inte.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2637487.svd

Inga kommentarer: