onsdag 11 augusti 2010

Vad är alternativet?

Det vore jättetrevligt med vindkraft, solkraft, vågkraft, tankekraft eller bara fri kraft. Men tyvärr ersätts inte våra kärnkraft så enkelt. När vi stängde Barsebäck började vi importera från Danmark som eldar kol istället och är det verkligen bättre? Ja, helt gröna alternativ vore bättre om de fanns, men nu finns de inte. De röd-gröna verkar antingen befinna sig en bra bit in i framtiden där alla sådana här problem redan är lösta eller på 80-talet som sagt. Jag föredrar politiker som finns här i nuet och i verkligheten.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/lyssna-pa-marit-paulsen-i-valet-om-karnkraften_5117887.svd

1 kommentar:

Anonym sa...

Absolut billigast är Negawatt.Enligt Helsingborgsföretaget Emotron som utvecklar och tillverkar Frekvensomriktare så skulle svensk industri kunna spara in 20TWh om alla elmotorer som driver fläktar,kompressorer och pumpar styrdes med exakt varvtal med Frekvensomriktare.Förutom Emotron så har vi NFOdrives i Svängsta och ABB i Västerås som också utvecklar och tillverkar Frekvensomriktare.Allt fler städer investerar i Fjärrvärmeverk och bygger ut sina existerande fjärrvärmenät.Redan idag genereras 40TWh värme och 13TWh el från Fjärrvärme- och kraftvärmeverk.Med Åmålsföretaget Opcon:s Powerpox teknologi som går det att generera el ur processvatten- och ånga som överstiger 55 grader C.Uttemperaturen från alla fjärrvärmeverk är 140 grader (då det är ett slutet rörsystem)och då kan alla Sveriges Fjärrvärmeverk i en snar framtid bli Kraftvärmeverk.Inom 10 år är det tekniskt möjligt att dagens 13TWh el från Fjärrvärme- och kraftvärmeverken kan bli 39TWh.Sverige har mycket goda förutsättningar tackvare den stora ytan där svenskarna bor endast på 2% av landets yta som består av väldiga ytor skog.Det är inte för inte Sverige införde CO2-skatt 1991 för att värna den inhemska Bioenergin.
/Mikael i go:teborg