lördag 30 januari 2010

Fram för ett borgerligt perspektiv

Det är inte så ofta jag håller med KD egentligen men just idag gör jag det. Jag är så evinnerligt trött på radiakl occh likhetsfeminism. Jag står absolut för allas lika värde, samma rättigheter och skyldigheter men jag kommer inte gå med på att vi är exakt lika. Det räcker med att titta på mig och mina manliga vänner för att se att vi spretar rätt hårt. Tittar jag sen på mina kvinnliga vänner blir det uppenbart att vi resonerar och beter oss väldigt väldigt olika i många frågor. Framförallt tycker jag det är viktigt att borgerligheten skapar sig sin egen modell för vad jämlikhet ska vara och hur det ska gå till och inte lämna walk-over och låta vänstern diktera villkoren. T.ex. föräldraledighet, ja det är en bra målsättning med 50/50 ledighet. Men i många fall är det inte möjligt och då ska inte politiker tvinga folk. Effekten lär nämligen bli att barnen får mindre tid med föräldrarna istället och det kan ju inte vara bättre? 9+3 månader måste ju vara bättre än 4+4?

Jag tycker det är väldigt positivt att kvotering till högskolor nu bedömts vara olagligt, nu kan vi även se till att stoppa positiv särbehandling för kvinnor också så blir det nog mindre dåligt. Om de nu kan hålla sig borta från näringslivet kommer jag bli än mer nöjd. Jag kan ställa en fråga kring min arbetsplats. Jag tror vi har en fördelning på minst 90% män, mycket därför att det är en extremt mansdominerad bransch. Det finns helt enkelt få kvinnor att anställa. Vi har idag enbart män i ledningsgruppen (tidigare fanns det en kvinna). Det finns en kvinna i styrelsen. Är det bra? Det speglar trots allt sammansättningen bland de anställda, eller ska det vara 50% kvinnor i ledningen enbart för att de är kvinnor?

Att välja baserat på kön är ur mitt perspektiv extremt trångsynt. Jag väljer personer på kompetens, en del kvinnor är bra, många män duger inte. För mig är inte kön ett urvalskriterium. Jag minns när jag röstade fram en kårstyrelse på KTH bestående enbart av tjejer trots att säkert över 70% av studenterna var män. Jag röstade på kompetens, inte på kön.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kd-maste-forma-en-borgerlig-jamstalldhetspolitik_4169479.svd

Inga kommentarer: